Werkwijze

Op de Structuurpraktijk kan je terecht voor studiebegeleiding en Auti-coaching & AD(H)D-coaching.

Workshops en individuele sessies “leren leren”

Sommige jongeren hebben na enkele sessies onder de knie hoe ze moeten studeren. Voor hen zijn er verschillende workshops die ze in kleine groepjes ( max 5 ) kunnen volgen.  De data en tarieven worden steeds aangekondigd in de rubriek ”nieuws”.  

 • De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar leren op drie uurtjes hoe je kan studeren.  Er is ook een oudersessie voorzien.
 • Voor de leerlingen van het eerste en tweede graad wordt een aparte workshop georganiseerd. Zij werken vier keer anderhalf uur en ook bij deze workshop is een oudersessie gepland.

Maar wie wil, kan ook individueel één of meerdere uurtjes langs komen en dan bekijken we per vak welke aanpak het best werkt.

 

Wekelijkse studiebegeleiding

Andere jongeren kiezen er dan weer voor om wekelijks op een vast moment één of meerdere keren langs te komen. Tijdens die uurtjes werken we samen aan huistaken, samenvattingen, voorbereidingen van lesoverhoringen enz.  Op die manier wordt er voortdurend gestuurd en opgevolgd.  Tussendoor werken we ook regelmatig aan jaaropdrachten.  In de loop van de zomervakantie wordt het schema voor het eerste trimester opgesteld.

Wie één uurtje per week komt, krijgt een trimesteroverzicht met alle voorbehouden data en betaalt vooraf eenmalig een vast bedrag. Die begeleiding loopt tot vlak voor de examens.  Leerlingen kunnen tijdens de examens extra blokjes reserveren om samen te studeren of om leerstof op te vragen.

Wie meerdere sessies per week komt, ontvangt op het einde van de maand een factuur.

 

Auti-vriendelijke samenvattingen

Je kan er ook vaak voor kiezen om cursussen of deeltjes ervan auti-vriendelijk te laten samenvatten door de medewerkers van de praktijk.  Je laat dan copies van de cursus of de originele cursus achter op de praktijk en binnen de afgesproken tijd, ontvang je de samenvatting in je mailbox. 

 

Coaching

Naast studiebegeleiding, kan je op de praktijk ook terecht voor AUTI-coaching en AD(H)D-coaching. De sessies gaan in principe door op de praktijk maar indien nodig, is een huisbezoek ook mogelijk.  

Thema’s waar we onder andere rond werken:

 • Diagnose uitleggen aan het kind, broertjes en zusjes
 • Psycho-educatie van de omgeving
 • Inzicht krijgen in diagnose: wat zijn de sterke en zwakke kanten
 • Structureren van huiswerk
 • Studiekeuze begeleiding
 • Visualiseren en voorspelbaar maken van een dag, week of langere periode
 • Een agenda leren gebruiken en taken plannen
 • Aanleren van nieuwe vaardigheden

Een sessie duurt een uurtje. Voor het gesprek trekken we 50 minuten uit.  Tijdens de laatste tien minuten van de sessie regelen we de administratie en plannen een eventuele volgende afspraak.

 

De Structuurpraktijk werkt nauw samen met kinderpraktijk De Boomhut. De psychologen/psychotherapeuten Doukje Sel, Laura Vingerhoedt en Ann-Sofie Mathé begeleiden kinderen en jongeren met emotionele problemen.  Je kan bij hen terecht voor:

 • Het aanleren van sociale vaardigheden
 • Omgaan met angsten en stress
 • Leren opkomen voor jezelf
 • Werken aan een realistisch zelfbeeld
Zilverenhoeklaan 4, 2950 Kapellen
0497 82 28 70